Vrienden van de Bibliotheek

De Bibliotheek wordt gesubsidieerd door de gemeente. Maar door de bezuinigingen wordt de subsidie minder. Wij zijn daarom op zoek naar Vrienden die de Bibliotheek een warm hart toedragen en financieel willen steunen.

Met uw steun kunnen wij de plek blijven voor een leven lang lezen, leren en informeren. En zo kunnen wij doorgaan met belangrijke projecten zoals 'BoekStart', het project dat het lezen met heel jonge kinderen bevordert. Of de dienst 'de Bibliotheek aan Huis', voor mensen die niet naar de Bibliotheek kunnen komen.
Leren lezen is een rijkdom voor het leven; Vrienden zorgen ervoor dat dit voor iedereen bereikbaar blijft.

Vriend worden
Wij begroeten u graag als Vriend. Met onderstaand formulier kunt u zich aanmelden als Vriend van de Bibliotheek en kunt u aangeven voor welk bedrag u de Bibliotheek wilt steunen. U kunt kiezen uit een jaarlijkse donatie van € 20,00, € 50,00 of € 100,00.

Eenmalige donatie
Wilt u liever een eenmalige donatie doen? Ook dat kan: via bankrekening NL74 RABO 036 555 18 56 t.n.v. Stichting Regionale Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen, o.v.v. eenmalige donatie.

Elke donatie is meer dan welkom!

Fiscaal gunstig geven
De Bibliotheek is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat u uw gift in principe van de inkomstenbelasting af kunt trekken. Bovendien hoeft de Bibliotheek geen schenking- en/of successierechten te betalen over ontvangen schenkingen en erfenissen.