Workshop Digitale nalatenschap in de Bibliotheek Maarssendorp

2 april 2020, van 13:30 tot 16:00 | de Bibliotheek Maarssendorp

Kosten: € 15,00

Ons leven is de afgelopen twintig jaar steeds digitaler geworden. We zijn zelf op tal van vlakken online actief. Daarnaast regelen instanties en overheden hun zaken steeds vaker digitaal. Iedereen zorgt natuurlijk dat al zijn of haar online gegevens goed zijn beveiligd. Maar als iemand komt te overlijden zijn die goed beveiligde accounts voor niemand toegankelijk.

In deze workshop geven we informatie over de digitale nalatenschap In twee richtingen:

  • Wat kunt u zelf regelen
    U krijgt informatie die u helpt uw digitale nalatenschap goed over te dragen aan uw nabestaanden.
  • Nabestaanden
    Wat doe je als nabestaande met de apparaten, accounts, sociale mediaprofielen en abonnementen van de overledene wanneer deze niets heeft overgedragen? Wat is er mogelijk, wat niet en hoe regelt u het allemaal?

De workshop is op donderdag 2 april, 13.30 uur in de Bibliotheek Breukelen.

Docenten: Leo Bloemhard en Herbert Steffin
Kosten: € 12,50

U kunt zich aanmelden via dit aanmeldformulier.
Wilt u meer informatie? Kom dan langs bij het digitale vragenuur in de Bibliotheek Breukelen, dinsdag 14.00–15.30 uur, de Bibliotheek Maarssenbroek, donderdag 14.00-15.30 uur of de Bibliotheek Maarssendorp, maandag 14.00–15.30 uur, of stuur een mail naar: stichtsevechtcomputercafe@outlook.com.

Cursusgeld kunt u, uiterlijk 1 week voor de start van de cursus, overmaken naar rekeningnummer NL82 RABO 0324 5686 30, t.n.v. St. Reg. Bibliotheek AVV o.v.v. de naam en de begindatum van de cursus.