Helge Bonset

Over de schrijver
Helge Bonset was van 1969 tot 2009 leraar, lerarenopleider, vakdidacticus en leerplanontwikkelaar Nederlands. Als 'krities leraar' schreef hij Nooit met je rug naar de klas! ( De Bezige Bij, 1969). Daarna schreef hij vele artikelen en boeken over de didactiek van het schoolvak Nederlands, waarvan Nederlands in de onderbouw (Coutinho, 2015, 6e druk) de bekendste is. In een ver verleden publiceerde hij verhalen en columns in Een 10 voor de 10-ers, het Utrechts Studentenblad Trophonios, het Leids Universiteitsblad Mare en het tijdschrift Levende Talen, en gaf hij studenten Nederlands les in creatief schrijven.

Na zijn pensionering pakte hij het schrijven van fictie weer op: eerst met de bundel Veertien Variaties op ‘Het veld’, waarin hij een onvoltooid verhaal van Hella Haasse op veertien verschillende manieren voltooit; daarna volgde de verhalenbundel Nijlpaard op Loosdrecht. Verhalen uit deze laatste bundel verschenen eerder in Hollands Maandblad, Extaze en Op Ruwe Planken.

Publicaties

  • Veertien Variaties op ‘Het veld’ (Boekscout, Soest, 2013)
  • Nijlpaard op Loosdrecht (Nieuwe Druk, Arnhem, 2017)