Juliette Jonker-Duynstee

Over de schrijver
Juliette Jonker-Duynstee (1965) studeerde kunstgeschiedenis in Leiden en kwam in 1994 in Vreeland aan de Vecht wonen. Zij sloot zich meteen aan bij Historische Kring Loenen die toen net werd opgericht en raakte zo verzeild in archiefonderzoek naar de Vechtstreek en kennisvermeerdering door vele gesprekken met oudere inwoners. De zo opgedane kennis resulteerde in vele artikelen, boeken, monumentenonderzoek en allengs steeds meer bestuursfuncties, deelname aan werkgroepen, rondleidingen, lezingen etc., alle op het gebied van (cultuur)historie en recreatie in de Vechtstreek, de buitenplaatsen en de relatie met de Amsterdamse grachtengordel.

Van haar passie maakte zij in 2008 haar werk in haar bedrijf VechtExclusief, cultureel bureau voor de Vechtstreek. Zij is o.m. eindredacteur van de Vechtkroniek, redactielid van het jaarboek van Oudheidkundig Genootschap Niftarlake en van de Vreelandbode.

“Ik hou er enorm van om het ‘dode’ verleden op een toegankelijke manier tot leven te brengen en mensen te laten zien in wat voor een bijzonder gebied wij hier wonen. Een gebied met een eeuwenlange historie waarvan de sporen overal terug te vinden zijn in het landschap. Ik werk en schrijf samen met o.a. geologen, archeologen en biologen, waardoor een brede blik op de omgeving ontstaat, die verder gaat dan alleen de aspecten geschiedenis, cultuur of natuur. Door mensen te informeren en soms de ogen te openen, krijgen zij meer waardering en respect voor dit unieke gebied. Hetzelfde geldt voor monumentenonderzoek. Door de bewonersgeschiedenis te combineren met de bouw- en ontstaansgeschiedenis komt een pand tot leven en wordt op die manier nog meer gekoesterd.”

Publicaties

 • Vreeland, 750 jaar geschiedenis in vogelvlucht (2015) i.s.m. Anton Cruysheer
 • Gouden Bochten (2015) i.s.m. Steven de Clercq
 • De Vechtgids (2012), i.s.m. Edward Munnig Schmidt
 • Vechtoevers, zien en gezien worden (2011) i.s.m. Steven de Clercq
 • Bijdragen aan het SPOU-Monumentenboek van Breukelen (2008)
 • Bijdragen aan 'De kadastrale atlas gemeente Loenen in 1832' (2007)
 • Focus op Loenen (2004) i.s.m. Willem Mooij
 • Raamsteeg 6 (2012) i.o.v. Stadsherstel Amsterdam
 • De Van Houtenkerk te Weesp (2013) i.o.v. Stadsherstel Amsterdam
 • Spinhuissteeg 12 (2017) i.o.v. Stadsherstel Amsterdam
 • De kracht van Stichtse Vecht (2018) i.s.m. Steven de Clercq
 • Nijenrode, inspiratiebron voor kunst (2018) i.s.m. onder andere Bert Boer en Pol Schevernels
 • Diverse VVV-publicaties met thematische en inhoudelijke fietsroutes

Meer informatie
Meer informatie over VechtExclusief op www.vechtexclusief.nl.