Nanda de Vries

Over de schrijver
Talent! Dat heeft haar grote interesse. Nanda de Vries, auteur van het boek Wis en Vis bouwen een hut, vindt talentontwikkeling van mensen heel interessant. De inspiratie voor haar boek deed ze op bij haar eigen kinderen en in het basisonderwijs.

Nanda: “Voor kinderen is het belangrijk om hun talent te kennen en te herkennen en om te leren een combinatie van hun talenten in te zetten. Zo kunnen ze, nu en in de toekomst, het beste uit zichzelf halen. Voor nu om te leren, te ontdekken, energie te hebben, gelukkig te zijn. En in de toekomst, omdat de beroepen van dan, nu nog niet allemaal bestaan. Je talent kennen en op de juiste manier inzetten zal een bijdrage leveren aan het vinden van een passende plek in de maatschappij.”

Over Wis en Vis
Wis en Vis bouwen een hut is een prentenboek voor kinderen, over hun ontwikkeling. Wis en Vis zijn vriendjes. In dit boek bouwen ze een hut. Ze kunnen dit niet alleen, maar samen wel! Op deze manier ontdekken ze hun talent én hoe ze dit kunnen inzetten.

Wis en Vis bouwen een hut is een leuk, interactief boek dat kinderen van 4-8 jaar aan het denken zet. Door het stellen van verschillende soorten vragen aan het eind van een bladzijde, worden kinderen betrokken bij het verhaal en krijgen ze inzicht in hun eigen handelen, talenten en ontwikkeling. Het boek is geschikt om thuis te lezen, in de klas of bijvoorbeeld in een kindercoach praktijk.
Wis en Vis bouwen een hut
raakt thema’s als talent, filosofie, mindset, zelfvertrouwen en sociaal emotionele ontwikkeling.

Bij het boek behoren ook een aantal lessuggesties, dat gebruikt kan worden ter verdieping van het boek.

Over de soorten vragen in het boek
Het boek is interactief. Dit houdt in dat op sommige bladzijden vragen worden gesteld over het verhaal. Bij deze vragen wordt uitgegaan van de ‘taxonomie van Bloom’. Vragen die gaan over: begrijpen, onthouden en toepassen van kennis en vaardigheden. Deze vragen zijn geschikt voor:
• Evalueren van de voorbereiding en het begrip van kinderen
• Vaststellen van de sterktes en zwaktes van kinderen
• Herhalen en samenvatten van gegeven informatie

Vragen die gaan over: creëren, analyseren en evalueren zijn vragen en opdrachten die zich richten op:
• Stimuleren van kinderen om verder en meer kritisch na te denken
• Stimuleren van het probleemoplossend denkvermogen
• Ontlokken van discussie
• Stimuleren van kinderen om zelfstandig op zoek te gaan naar informatie
Op deze manier kan optimaal worden aangesloten bij de belevingswereld van kinderen.
 

Meer informatie
Meer informatie over Wis en Vis is te vinden op www.wisenvis.nl