2019/1 - Betalen

Het eerste BiebPanel-onderzoek van 2019 is een flitspeiling over betalingen in de Bibliotheek. 314 panelleden (62% van het panel) vulden de vragenlijst in.

In deze flitspeiling staat ’betalen’ centraal. Hoe betalen bibliotheekleden het liefst? En wat vinden ze van de communicatie van de Bibliotheek over dit onderwerp?

Betalen abonnementsgeld
Ruim de helft van de panelleden wil het abonnementsgeld het liefst betalen via automatische incasso. Ongeveer drie op de tien geven de voorkeur aan het betalen van het abonnementsgeld via iDeal. Betalen van het abonnementsgeld via een betaalzuil, contant of op een andere manier wordt nauwelijks genoemd.
Vier van de vijf panelleden geven er de voorkeur aan het abonnementsgeld te betalen als een vast bedrag per jaar.

Communicatie over betalen
Iets meer dan tweederde van de panelleden is positief over de communicatie die met betalen te maken heeft. De overige panelleden zijn veelal neutraal in hun mening.
Panelleden die tevreden zijn over de communicatie, geven vooral aan dat ze blij zijn dat de communicatie duidelijk en tijdig is en dat ze tevreden zijn over de manier van betalen (veelal automatische incasso, soms op eigen verzoek via acceptgiro). Panelleden die ontevreden zijn over de communicatie, geven aan dat ze graag een bericht ontvangen voordat de automatische incasso wordt afgeschreven en dat ze het niet fijn vinden dat het abonnement automatisch wordt verlengd.
Panelleden ontvangen de informatie liefst via de mail. Heel klein deel van de panelleden geeft aan dat ze over het betalen van het abonnementsgeld het liefst een brief ontvangen.