2019/2 – Ouders jeugd 6-12 jaar

Het tweede BiebPanel-onderzoek van dit jaar was een doelgroeponderzoek onder ouders van kinderen tussen 6 en 12 jaar. In dit onderzoek stond de vraag centraal hoe de Bibliotheek relevanter kan zijn voor ouders van jonge kinderen. Een landelijk onderzoek onder 1190 ouders in heel Nederland.

Beeld van de Bibliotheek is nog beperkt: vooral associatie met boeken
Ouders associëren de Bibliotheek vooral met boeken en zijn niet goed op de hoogte van de rest van het aanbod. Dat geldt zowel voor leden als niet-leden van de Bibliotheek en voor ouders van alle opleidingsniveaus en uit alle regio’s. Kinderen komen vooral naar de Bibliotheek om boeken te lenen. Als er thuis voldoende boeken zijn, is dat voor ouders een reden om niet naar de Bibliotheek te gaan.
Ondanks het beperkte beeld van de dienstverlening van de Bibliotheek, zijn de meeste ouders (zowel ouders van wie het kind wel lid is als ouders van wie het kind niet lid is) wel positief over het aanbod van de Bibliotheek.

Ouders hebben weinig behoefte aan aanbod voor zichzelf
De helft van de ouders heeft geen behoefte aan een aanbod voor hen zelf. De ouders die wel gebruik maken van de Bibliotheek hebben vooral behoefte aan boeken en tijdschriften lenen en koffie/thee drinken in de Bibliotheek.

Ouders hebben meest behoefte aan Boekentips
Veel ouders denken niet aan de Bibliotheek als het gaat om tips en informatie over de ontwikkeling van hun kind. Ruim de helft van de ouders zegt namelijk niet te weten wat de Bibliotheek op dit gebied zou kunnen aanbieden. De ouders die wel behoefte hebben aan informatie, noemen het meest ‘tips voor boeken’, ‘leestips voor kinderen per leeftijdsgroep’ en ‘activiteiten in de zomervakantie’.

Voor hun kinderen hebben ze behoefte aan geschikte boeken, activiteiten, hulp bij school
Voor hun kinderen hebben ze vooral behoefte aan meer en actuelere boeken en aan activiteiten voor de jeugd.
Daarna volgen: hulp bij school (informatie voor werkstukken, spreekbeurten) en hulp van medewerkers bij het vinden van leuke boeken. Ook een leuke plek om te chillen en het afschaffen van boetes voor te laat terugbrengen noemen ouders als reden om vaker naar de Bibliotheek te gaan.

Leesplezier
De meeste kinderen (ruim zeven op de tien) vinden lezen leuk, maar dat neemt wel duidelijk af naarmate de kinderen ouder worden. Dat de Bibliotheek ook aanbod heeft voor kinderen die weinig leesplezier hebben of voor kinderen die moeite hebben met lezen (luisterboeken, makkelijk lezen plein) is maar bij een kwart van de ouders bekend.

Bibliotheekbezoek
Ouders komen vooral naar de Bibliotheek om boeken te lenen. Daarnaast zegt een derde van de ouders dat hun kind het leuk vindt om naar de Bibliotheek te gaan en dat het kind zo ondersteund wordt bij school. Een kwart zegt dat ze gaan omdat het gratis is. Een relatief klein deel van de ouders zegt dat activiteiten reden zijn voor hun Bibliotheekbezoek.
Het initiatief om naar de Bibliotheek te gaan komt voornamelijk van de ouders (zes op de tien), maar ook in een derde van de gevallen van het kind zelf. Dat is vaker bij oudere kinderen, kinderen die van lezen houden en kinderen van laagopgeleide ouders. De leeftijd waarop kinderen zelfstandig naar de Bibliotheek mogen, varieert en ligt vooral tussen de 8 en 12 jaar.

Luisterboeken/podcasts en e-books
De meeste kinderen zijn dagelijks bezig op hun smartphone of tablet, maar luisteren zelden naar een luisterboek of podcast (zes op de tien) en lezen nooit een e-book (zeven op de tien).
De meeste ouders weten dat het nuttig is voor kinderen om voorgelezen te worden en om papieren boeken te lezen, slechts 60 procent van de ouders is ervan overtuigd dat het lezen van e-books nuttig is en de helft denkt dat het nuttig is om luisterboeken/podcasts te beluisteren.