2019/4 - Week van de Alfabetisering

Het BiebPanel-onderzoek in september was een flitspeiling over de Week van de Alfabetisering. 284 panelleden (58% van het panel) vulden de vragenlijst in.

Tijdens de Week van de Alfabetisering, in augustus, wordt extra aandacht gevraagd voor de groep mensen die moeite heeft met lezen, schrijven en/of rekenen. Door het hele land organiseert de Stichting Lezen & Schrijven samen met onder andere de bibliotheken, allerlei taal- en rekenevenementen. In deze flitspeiling gaat het om vragen als: Wat is de bekendheid van het thema en van de campagne van de Week van de Alfabetisering? En welke rol kan de Bibliotheek spelen bij het helpen van mensen die moeite hebben met lezen, schrijven of rekenen?

Bekendheid van probleem onderschat
In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met digitale vaardigheden. Dat betekent ongeveer 1 op de 6 mensen van 16 jaar en ouder. Ruim de helft van deze groep heeft Nederlands als moedertaal.

Als we aan panelleden vragen hoeveel mensen in Nederland van 16 jaar of ouder moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen, dan geeft één op de vijf het goede antwoord. Bijna driekwart denkt dat het er minder zijn.
Een paar quotes: “Een verschrikkelijk hoog aantal...”; “Triest, er komt een steeds grotere tweedeling in Nederland.”

Bekendheid Week van de Alfabetisering
Van alle panelleden heeft 45% dit jaar op een of andere manier iets over de Week van de Alfabetisering gehoord of gelezen. Leden hebben vooral via de televisie (22%), de Bibliotheek (13%) en de radio (12%) van de Week van de Alfabetisering gehoord.

Belangrijke rol voor de Bibliotheek
Bijna iedereen vindt het belangrijk dat de Bibliotheek aandacht besteedt aan de Week van de Alfabetisering; de helft van de leden vindt het zelfs zeer belangrijk.
We vroegen verder aan de leden met welke zaken zij denken dat mensen in hun Bibliotheek kunnen oefenen, bijvoorbeeld via een cursus. Ruim driekwart denkt dat mensen in de Bibliotheek hun vaardigheden kunnen oefenen in het omgaan met de computer/tablet en met lezen. De bekendheid met de dienstverlening op het gebied van schrijven en met name rekenen ligt lager; deze zijn bij respectievelijk 50% en 21% van de panelleden bekend.