2019/5 - Afhakers

Het vijfde BiebPanel-onderzoek van dit jaar was een landelijk onderzoek onder afhakers. De vraag stond centraal waarom mensen hun lidmaatschap opzeggen en hoe de Bibliotheek weer aantrekkelijk kan worden voor deze groep. 549 mensen deden mee aan dit onderzoek.

Afhakers noemen verschillende redenen waarom ze hun bibliotheekabonnement hebben opgezegd of laten verlopen: digitaal lezen (24%), te hoge lidmaatschapskosten (19%), moeten gaan betalen voor het lidmaatschap (10%), niet meer lezen (15%), verandering in het leven (14%; bijvoorbeeld verhuizing), te veel gedoe (12%), geen tijd om de bibliotheek te bezoeken (11%) en liever boeken kopen (10%).

Afhaakreden digitaal lezen
Digitaal lezen is een belangrijke afhaakreden, maar niet de enige manier om afhakers terug te winnen. Relatief vaak zeggen mensen dat ze hun abonnement op de Bibliotheek hebben opgezegd of laten verlopen, omdat ze nu vooral digitaal lezen. Dat geldt vooral voor mensen van 45 jaar en ouder. Kijken we naar de manieren waarop de Bibliotheek volgens afhakers weer aantrekkelijk zou kunnen worden, dan is het bieden van een uitgebreider of actueler aanbod van e-books echter niet de belangrijkste manier. De reden hiervan zal mede liggen in het feit dat afhakers andere manieren hebben om aan e-books te komen. Toch zien we ook in het onderzoek naar voren komen dat nog niet goed bekend is dat de Bibliotheek een mooi digitaal aanbod heeft.

Afhaakreden kosten lidmaatschap
Een andere belangrijke reden om af te haken ligt in de kosten van het lidmaatschap. Ook wanneer afhakers spontaan aangeven wat de Bibliotheek zou moeten aanbieden om hen weer lid te maken van de Bibliotheek, noemen veel afhakers een lagere prijs of een goede aanbieding. Vooral afhakers die overwegen om binnen een jaar misschien weer lid te worden, noemen in dit kader lagere lidmaatschapskosten.

Het inzetten op het kostenaspect hoeft niet perse te betekenen dat afhakers een (eenmalige) korting krijgen op de abonnementskosten.
Een manier om te benadrukken dat de kosten van het abonnement niet zo hoog zijn, is bijvoorbeeld het op de leenbon printen van het bedrag dat leners hebben bespaard. Hiermee worden leners zich meer bewust van de relatief lage kosten van een lidmaatschap ten opzichte van het kopen van boeken.

Niet voor alle doelgroepen zal een aantrekkelijk aanbod of het benadrukken van het lage abonnementstarief echter goed werken. De jongste groep afhakers (18-25 jaar) noemt als belangrijke afhaakreden dat ze moeten gaan betalen, én dat ze bijna nooit meer lezen. Daarnaast zien we dat deze groep het fijn zou vinden als de Bibliotheek meer werk-, studeer- en huiswerkplekken zou bieden.

Afhaakreden teveel gedoe en geen tijd om de bibliotheek te bezoeken
De groep 35-44 jarigen geeft meer dan andere aan dat ze geen tijd meer hebben om de Bibliotheek te bezoeken en het te veel gedoe te vinden om boeken op te halen en terug te brengen. Toch is dit wel een groep afhakers die de Bibliotheek nog regelmatig bezoekt, bijvoorbeeld samen met de kinderen. Voor een deel van deze groep zou een thuisbezorgdienst een gewenste dienst zijn.

Afhaakreden boeken zijn vaak uitgeleend, te weinig actuele boeken en Bibliotheek heeft niet wat ik zoek
Het boekenaanbod van de Bibliotheek blijkt niet één van de belangrijkste redenen waarom afhakers hun bibliotheeklidmaatschap hebben opgezegd. Maar we zien wel dat 6% zegt dat de boeken die voor hen interessant zijn vaak zijn uitgeleend, 5% zegt dat de Bibliotheek niet heeft wat ze zoeken en 4% dat de Bibliotheek te weinig actuele (e-) boeken heeft. Ook zien we dat veel afhakers zeggen dat een ander, beter aanbod aan boeken de Bibliotheek aantrekkelijker zou maken.

Afhaakreden liever boeken kopen
Van alle afhakers geeft bijna twee derde aan (nu) boeken te kopen. Redenen voor hen om dit te doen zijn het in bezit willen hebben van de boeken en langer de tijd hebben om de (e-)boeken te lezen. Ook zien we dat afhakers materialen langer zouden willen lenen.