2019/6 - Bibliotheekgebouwen

Het laatste BiebPanel-onderzoek van 2019 was een onderzoek over de bibliotheekgebouwen. In dit onderzoek gaat het over het gebouw van de bibliotheek en over de voor- en nadelen van multifunctionele accommodaties (mfa). De vragenlijst is ingevuld door 266 panelleden, 56 procent van het hele panel.

Bibliotheekgebouw
Bijna alle leden van de Bibliotheek AVV voelen zich welkom in hun bibliotheekvestiging. (Ruim) de helft vindt dat de bibliotheek uitnodigt om er vaak te komen en lang te verblijven. Ook over de locatie, de inrichting en sfeer zijn de leden positief.
Bibliotheek Maarssendorp nodigt volgens panelleden minder uit om er vaak te komen dan gemiddeld en Bibliotheek Maarssenbroek juist meer dan gemiddeld.

Locatie
Ruim negen van de tien panelleden zijn tevreden over de locatie van hun vestiging. Leden van de Bibliotheek Vinkeveen zijn wat minder tevreden met de locatie (68%) dan gemiddeld. Volgens zeven van de tien panelleden hoeft er niets te verbeteren aan de locatie van hun vestiging. Een mooier gebouw / entree en/of een centralere plek zijn de meest gegeven suggesties, beiden door circa één op de tien leden genoemd. Vooral leden van de Bibliotheek Maarssendorp noemen vaker een mooier gebouw. Leden van de Bibliotheken Vinkeveen en Maarssendorp geven vaker dan gemiddeld aan dat er iets verbeterd kan worden qua locatie, terwijl panelleden van de Bibliotheek Maarssenbroek juist vaker dan gemiddeld aangeven dat er niets hoeft te veranderen.

Multifunctionele accomodatie
Wordt de bibliotheekvestiging al gedeeld, dan zien de leden als grootste voordelen levendigheid en gezelligheid, het kunnen combineren van bibliotheekbezoek met andere bezigheden, ruimere openingstijden en het gebruik kunnen maken van gedeelde voorzieningen zoals horeca en toiletten. Ook wordt genoemd dat het delen van de locatie waarschijnlijk kostenvoordelen biedt voor de bibliotheek. Als nadeel wordt genoemd dat het erg onrustig kan zijn, met name door schoolkinderen.
Wordt de bibliotheekvestiging niet gedeeld, dan zien de leden als voordeel vooral dat je het bezoek aan meerdere organisaties kunt combineren. Verder zegt men dat de voordelen zouden afhangen van het type organisatie. Als nadeel wordt ook hier genoemd dat het druk en lawaaierig zou kunnen worden in de vestiging.
De meest aantrekkelijke organisaties om een pand mee te delen zijn volgens de leden: de kunstuitleen, een buurthuis of welzijnsorganisatie, een instantie voor digitale hulp, de VVV, een café of restaurant en de Volksuniversiteit.

Onbemande openingsuren
De mening over deels of volledig onbemande vestigingen is wisselend. Panelleden van de Bibliotheek AVV hebben minder vaak problemen met onbemande openingsuren dan in het totale Panel het geval is. Dit geldt met name voor de Bibliotheek Breukelen. 65-plussers lijken hier wel wat vaker problemen mee te hebben dan leden jonger dan 65 jaar.
Wordt de vestiging al gedeeld, dan geven zes van de tien leden aan dat ze er geen problemen mee hebben als er op bepaalde momenten alleen medewerkers van een andere organisatie zijn.

Horecavoorziening
De tevredenheid over de huidige horecavoorzieningen is redelijk. Zes op de tien panelleden hebben helemaal geen behoefte aan horeca in hun vestiging. Voor de andere leden heeft vooral een koffie/ thee-automaat de voorkeur. Slechts 9% ziet graag een eenvoudige voorziening met koffie, thee en iets lekkers en 5% een uitgebreidere horecavoorziening.