2020/2 de Bibliotheek en Corona op Social media

Dit tweede BiebPanel-onderzoek is een vervolg op het eerdere Social media-onderzoek. Centrale vraag bij dit onderzoek is: Welke invloed hadden de eerste drie maanden van de coronaperiode op de social berichten over de Bibliotheek?

Sluiting en initiatieven

Op social media wordt veel gesproken over de bibliotheken in tijden van corona. We zien dat vooral bibliotheken en media/journalisten aan het woord zijn over de sluiting en heropening en de initiatieven die worden ontwikkeld. Daarnaast zijn ook de consumenten (volwassenen, ouders, ouderen en studenten/scholieren) veel aan het woord en geven graag hun mening:

  • Mensen geven aan blij te zijn met de initiatieven en hier ook gebruik van te maken. Vooral de afhaalbieb, online Bibliotheek, ThuisBieb met e-books, en online diensten voor scholieren worden erg gewaardeerd.
  • Ouders met kinderen waarderen de LuisterBieb bijzonder.
  • Opvallend is dat e-books in de gemeten corona-periode (1 februari tot en met 15 juni 2020) even vaak wordt genoemd als in het hele jaar 2019.
  • Mensen zijn vaker negatief dan positief over de sluiting van de bibliotheek. Ze geven niet alleen aan de sluiting jammer te vinden, maar dit vaak ook niet te snappen, omdat je bij de bibliotheek juist afstand kunt houden van elkaar. Vanuit een ander perspectief gekeken geeft dit wel aan dat men graag naar de bibliotheek gaat.

Heropening

Over de heropening van de bibliotheken zijn mensen wisselend positief en negatief:

  • Iedereen is blij dat de bibliotheek ΓΌberhaupt weer open is en dat ze weer boeken kunnen lenen, minder te spreken zijn ze over de sfeer in de bibliotheek en de maatregelen die bibliotheken moeten treffen.
  • Sommige mensen geven aan dat ze het vervelend vinden niet meer spontaan naar de bibliotheek te kunnen en rustig op hun gemak rondlopen, omdat ze bijvoorbeeld een tijdslot moeten reserveren.
  • Ook is de sfeer minder fijn door alle linten, pijlen, mondkapjes en gespannen mensen die er rondlopen.
     

Blogs / Twitter

In blogs wordt veel gesproken over bibliotheken. Ook met betrekking tot corona, de sluiting, heropening en initiatieven en hoe de bloggers dit ervaren. Ook zien we dat mommybloggers zoals Huisvlijt.com en Hipenhot.nl actief zijn met berichten over het thema. Ze hebben ook een toegewijde groep lezers die reacties achter laten.
Twitter is een groot en belangrijk platform en we zien veel berichten op dit platform met een mening over de bibliotheken tijdens corona, zo ook van mensen met veel volgers.