2020/5 – Onderzoek onder Bibliotheekleden

Het laatste onderzoek van 2020 was een onderzoek onder leden van de Bibliotheek, gericht op het gebruik, de beoordeling en de wensen ten aanzien van de Bibliotheek. 253 mensen hebben meegewerkt aan dit onderzoek.

Tevredenheid

De Bibliotheek AVV wordt goed gewaardeerd door de leden, zowel overall als op verschillende aspecten. Negen op de tien leden zijn (zeer) positief over de medewerkers en circa twee derde van de leden is positief over de sfeer, de openingstijden, het gebouw, de activiteiten en de collectie. Wat minder leden, rond de helft, zijn tevreden over praktische zaken (zoals Wifi, aantal pc’s e.d.) en over de zitplekken en werk-/studieplekken.
Typerende kernwoorden zijn: boeken, goed, vriendelijk, personeel, overzichtelijk en ruim
Leden noemen als reden voor hun hoge beoordeling (8 of hoger; 72% geeft een 8 of hoger) dat de bibliotheek een ruime, prettige plek is. Ook noemt men vaak de ruime en overzichtelijke collectie en de behulpzame / vriendelijke medewerkers en vrijwilligers.

Bezoekredenen

Het lenen van boeken, tijdschriften of dvd’s wordt veruit het meest genoemd als bezoekreden. De meer op de verblijfsfunctie gerichte bezoekredenen het lezen van tijdschriften, kranten of boeken en even een praatje maken en onder de mensen zijn worden ook met enige regelmaat genoemd.
Zowel voor de sluiting als na de heropening van bibliotheken vanwege de coronacrisis zijn dit de belangrijkste bezoekredenen, waarbij even een praatje maken en onder de mensen zijn wel iets belangrijker wordt.

Lidmaatschap

Acht op de tien leden geeft aan (zeer) tevreden te zijn over hun bibliotheekabonnement. De prijs, de hoeveelheid materialen die ze kunnen lenen en de ruime keuze worden vaak genoemd.
Ruim vier op de tien leden vinden een small/medium/large abonnement het meest interessant, gevolgd door een boetevrij abonnement (bijna drie op de tien leden).

Activiteiten

Ruim een kwart van de leden bezoeken weleens activiteiten in de Bibliotheek
Redenen om dit niet vaker te doen zijn vooral gebrek aan interesse en tijdgebrek. Ook geeft men aan onbekend te zijn met het activiteitenaanbod en zich in deze coronaperiode niet veilig te voelen in de Bibliotheek. Vrijwel niemand geeft aan dat de prijs te hoog is.
De activiteiten voor kinderen en het Taalhuis zijn de bekendste activiteiten onder leden; rond de vier op de tien leden kent deze activiteiten. Informatieve bijeenkomsten zijn bekend
bij éénderde van de leden en ruim één op de vijf leden zijn bekend met boekpresentaties en hulp bij het invullen van formulieren.

Diensten

Vooral het reserveren en verlengen, de inleverattentie, e-books en luisterboeken zijn bekende diensten van de Bibliotheek, allen bekend bij meer dan tweederde van de leden. Deze diensten worden ook genoemd als meest interessant.
De nieuwsbrief en de website van de Bibliotheek en artikelen in de lokale krant zijn de belangrijkste bronnen van informatie voor de leden over de. Eén op de zeven leden geeft aan niet te weten wat er te doen is in de Bibliotheek.

Maatschappelijke waarde

De Bibliotheek zorgt voor kennis uitbreiden, geld besparen en afstand nemen van stress. Het meest genoemd hierover: ‘goedkoop kunnen lenen en lezen van boeken, tijdschriften en e-books zonder die te hoeven kopen’, en daarnaast ‘ontspanning’ en ‘laagdrempelig ontmoeten van andere mensen’.
Eén op de vijf leden heeft het afgelopen jaar informatie of advies bij problemen gevonden in de Bibliotheek en/of zich minder eenzaam gevoeld door de Bibliotheek.
Het coronavirus zorgde voor ernstige eenzaamheid, met name onder ouderen en kwetsbare groepen. Veel bibliotheken hebben hierop ingespeeld, bijvoorbeeld door al hun oudere leden op te bellen en hen te woord te staan tijdens speciale telefonische en digitale spreekuren en door haal- en brengservices van boeken op te zetten.

Andere maatschappelijke waarde die genoemd worden: ‘de Bibliotheek is laagdrempelig en geeft toegang tot kennis en informatie’. ‘Iedereen is welkom: jong en oud, arm en rijk’. Verder zien ze dat de Bibliotheek lezen en taalvaardigheid bevordert en ontmoetingen mogelijk maakt. Een meerderheid denkt dat de Bibliotheek kennis ook toegankelijk maakt voor mensen met minder geld, mensen helpt bij het leren van nieuwe dingen, de mogelijkheid biedt om te ontspannen en hun dorp/stad aantrekkelijker maakt om te wonen.

Als we leden een aantal maatschappelijke thema’s voorleggen, dan zien we dat ze in de eerste plaats vinden dat de Bibliotheek zich met ‘klassieke’ thema's op het gebied van lezen en taal zou moeten bezighouden: leesbevordering en laaggeletterdheid. Maar ook bestrijden eenzaamheid en ontmoeting zijn thema’s waarvan ruim de helft vindt dat de Bibliotheek zich ermee bezig moet houden.
 

Bekijk hier de infografic van het onderzoek