2021/1 – Diversiteit en inclusie

Het eerste onderzoek van 2021 was een onderzoek onder Bibliotheekbezoekers en -leden met verschillende migratieachtergronden.

Aan dit onderzoek hebben 500 mensen meegedaan: mensen met een Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse achtergrond en mensen met een Nederlandse achtergrond; uit elke groep 100 mensen.

Bibliotheekbezoek

In Nederland wonen 4,3 miljoen mensen met een migratieachtergrond. De grootste groepen daarbinnen vormen de mensen met een Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse achtergrond. Uit onderzoek werd duidelijk dat zij gemiddeld minder lezen dan mensen met een Nederlandse achtergrond. Ook voorlezen aan kinderen gebeurt minder.

Qua genres bleek dat inwoners met een Nederlandse achtergrond in verhouding meer spannende fictie en literaire romans lezen en Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders meer informatieve boeken, autobiografieën en waargebeurde verhalen en Turkse en Marokkaanse Nederlanders meer religieuze boeken.

Het bibliotheekbezoek ligt onder Turkse Nederlanders, Antilliaanse Nederlanders en mensen met een Nederlandse achtergrond ongeveer gelijk (circa een derde bezoekt met enige regelmaat de bibliotheek). Bij de Surinaamse Nederlanders (24%) en Marokkaanse Nederlanders (18%) ligt dat wat lager.

Alle groepen voelen zich welkom

De groepen met verschillende achtergronden voelen zich allemaal welkom en op hun gemak in de bibliotheek, vooral vanwege de vriendelijke medewerkers, de rust en de fijne sfeer. Ze zeggen dat de bibliotheek voor iedereen is. Qua imago noemen mensen met een Turkse achtergrond vaak dat je je via de bibliotheek kunt ontwikkelen. Mensen met een Turkse en Marokkaanse achtergrond vinden nog vaker dan de anderen dat de bibliotheek uitnodigt tot ontmoeting en zorgt dat mensen zich minder eenzaam voelen.
Twee derde vindt de medewerkers bij zichzelf passen, en dan vooral omdat ze vriendelijk en hulpvaardig zijn.

Verschillen in voorkeuren

Voor alle groepen is boeken lenen de meest interessante dienst. Verder zijn er wel verschillende voorkeuren; zo spreken e-books de groepen met een Marokkaanse en Turkse achtergrond meer aan dan de anderen, terwijl faciliteiten om te werken of studeren vooral voor mensen met een Surinaamse of Antilliaanse achtergrond interessant zijn. De website is voor alle groepen de manier waarop ze het liefste informatie van de bibliotheek willen krijgen, maar voor de Marokkaanse en Turkse groep is de voorkeur een stuk minder uitgesproken dan voor de andere groepen.

Collectie past goed, wel verschillen in voorkeuren genres

Driekwart vindt de collectie van de bibliotheek bij zichzelf passen; de groepen met Turkse en
Marokkaanse achtergrond nog meer dan de anderen. Hoger opgeleiden met een migratieachtergrond lenen het liefste literatuur, middelbaar opgeleiden lenen meer kinderboeken en lager opgeleiden lenen religieuze boeken. Mensen met een Nederlandse achtergrond met alle opleidingsniveaus lenen het liefste spannende boeken. Ook de Antilliaanse groep heeft overall de meeste interesse in spannende boeken, de Surinaamse in waargebeurde verhalen en de Turkse en Marokkaanse in kinderboeken; zij komen ook vaker dan de anderen voor hun kinderen naar de bibliotheek.