2022/3 – Leden van de Bibliotheek

In dit onderzoek gaat het over de beoordeling van de bibliotheek en het bezoekgedrag van leden. Hoe beoordelen leden hun vestiging en welke motivatie geven ze hiervoor? Hoe tevreden zijn leden over verschillende aspecten? En waarvoor bezoeken leden de Bibliotheek?

Tevredenheid

Verreweg de meeste leden geven de bibliotheek een 8 of hoger (79%). Leden zeggen vooral dat de service goed is. Er is vriendelijk en behulpzaam personeel en via het reserveren is de relatief kleine collectie goed aan te vullen moet boeken van elders.
“Klein assortiment is jammer echter het reserveren verloopt grotendeels goed.”
“Fijn centraal gelegen, rustige bibliotheek. Medewerkers en vrijwilligers helpen je goed bij vragen.”
De leden die een 7 of lager geven blijken dat vooral te doen omdat ze de collectie beperkt vinden of omdat het huidige pand te klein en/of verouderd is.

Bezoekreden

Bijna alle leden komen naar de bibliotheek om er boeken te lenen. Verder zien we dat een kwart van de leden de bibliotheek bezoekt om ter plekke kranten en tijdschriften te lezen. Bezoek aan een activiteit of cursus wordt niet vaak genoemd. Ook gebruiken de leden de bibliotheek minder vaak om iets te eten of drinken, even rustig te zitten of af te spreken met vrienden.
Online wordt er vooral verlengd en gereserveerd. Zes op de tien leden hebben in de afgelopen 12 maanden online materialen gereserveerd. Ruim de helft verlengde online materialen.

Collectie

Ruim de helft van de leden beoordeelt de collectie als (zeer) goed. Spontaan geven ze vaak als toelichting dat er voldoende keus is, vooral ook omdat men kan reserveren als het boek niet op voorraad is. “Je kan van alle vestigingen reserveren.”
Leden die minder te spreken zijn over de collectie (10% van de leden beoordeelt de collectie slecht en 31% neutraal) zeggen met name dat de collectie te klein is, dat men bepaalde genres en recente titels mist en dat men (daardoor) vaak moet reserveren. Voor sommige leden blijkt het reserveren dus een positief punt, voor anderen juist niet.
Op de vraag of men iets mist in de collectie zegt ruim een derde dat dat het geval is. Leden geven aan dat er te weinig actuele en Engelse boeken zijn, en dat bepaalde genres ontbreken, zoals literatuur, christelijke of spirituele boeken.
Bijna iedereen heeft nog steeds interesse in papieren boeken. Ruim de helft van de leden vindt tijdschriften interessant, en iets minder dan de helft heeft interesse in e-books. Zo’n 15 tot 25 procent heeft interesse in luisterboeken en podcasts.

Aanbod

De meerderheid zegt dat boeken en andere materialen die men zoekt meestal wel/altijd aanwezig zijn; maar volgens drie op de tien is dit niet zo. Wanneer de gewenste boeken/materialen niet aanwezig zijn, dan reserveert men het boek/materiaal meestal.
Maar een beperkt deel laat zich verrassen of inspireren in de bibliotheek, dat wil zeggen dat ze thuiskomen met boeken of andere materialen die men niet van te voren had bedacht.

Veel leden zijn bekend met de bibliotheek-app, om te reserveren en verlengen. De werk- en studeerplekken en de boekendienst aan huis zijn juist minder bekend.
De meest interessante diensten en activiteiten vinden leden de e-books, gevolgd door cursussen en luisterboeken. In De Ronde Venen vindt men de mogelijkheid tot een spreekuur of loket van een andere organisatie in de bibliotheek vaker interessant dan in Stichtse Vecht.

Meer dan de helft van de leden zijn via de nieuwsbrief op de hoogte van een dienst of activiteit. Dit is meer dan gemiddeld. Ook de bibliotheekmedewerker wordt vaker als bron van informatie over activiteiten genoemd. Andersom ligt het aandeel dat via aankondigingen in de bibliotheek en sociale media wordt bereikt, lager dan gemiddeld in de het land.

Maatschappelijke waarde

De grootste waarde van de bibliotheek zijn vooral het goedkoop kunnen lenen van boeken zonder die te hoeven kopen. In mindere mate noemen leden dat ze tot rust komen en dat ze in de bibliotheek hun kennis kunnen uitbreiden. De bibliotheek zorgt dan ook vooral voor geld besparen, kennis uitbreiden en afstand nemen van stress. Ruim een kwart heeft er het afgelopen jaar informatie of advies bij problemen gevonden en een vijfde heeft zich minder eenzaam gevoeld door de bibliotheek.

Leden zien een grote maatschappelijke waarde van de bibliotheek: die geeft laagdrempelig toegang tot boeken en informatie. Iedereen is welkom, ongeacht hun achtergrond of maatschappelijke positie. Verder zien ze dat de bibliotheek lezen bevordert en ontmoetingen mogelijk maakt. Een grote meerderheid vindt dat de bibliotheek kennis ook toegankelijk maakt voor mensen met minder geld, mensen helpt bij het leren van nieuwe dingen, de mogelijkheid biedt om te ontspannen en hun dorp/stad aantrekkelijker maakt om te wonen. Ook geven de meeste leden aan dat de bibliotheek zorgt dat mensen beter mee kunnen doen in de samenleving en een plek is waar mensen terecht kunnen met hun vragen.

Als we leden een aantal maatschappelijke thema’s voorleggen, dan zien we dat ze in de eerste plaats vinden dat de bibliotheek zich met ‘klassieke’ thema's op het gebied van lezen en taal zouden moeten bezighouden: leesbevordering en laaggeletterdheid. Maar ook ontmoeting en eenzaamheid zijn thema’s waarvan ruim de helft vindt dat de bibliotheek zich ermee bezig moet houden. Ongeveer een kwart pleit ervoor dat de bibliotheek zich ook bezig houdt met gezondheid en duurzaamheid.