Vrijwilligers Taalvisite

De Bibliotheek speelt een belangrijke rol bij het bevorderen van leesplezier en leesbevordering. De Bibliotheek biedt ondersteuning aan ouders, organisaties, scholen en voorschoolse instellingen op het gebied van lezen en voorlezen. Hierbij is er speciaal aandacht voor leesbevordering en het bestrijden van achterstanden. Hiermee stimuleren we kennis, informatie en het bewustzijn van kinderen en dragen we bij aan de toekomstige zelfredzame en participerende inwoner.

Voor het project Taalvisite zoeken wij vrijwilligers. Taalvisite richt zich op het verkleinen van taalachterstand bij kinderen tussen de 2 en 12 jaar. Vrijwilligers gaan gedurende 15 weken, één uur per week, bij een gezin ‘op visite’. Zij lezen de kinderen voor of lezen samen met de kinderen. Daarnaast ondernemen ze allerlei taalactiviteiten. De ouders worden zodanig betrokken bij Taalvisite dat ze na 15 weken zelf hun kind kunnen voorlezen of helpen bij het lezen. Taalvisite richt zich zowel op gezinnen met Nederlands als tweede taal als op gezinnen waarvan de ouders laaggeletterd zijn of de kinderen een taalachterstand hebben.
De gezinnen worden aangemeld via de basisschool of peuterspeelzaal/kinderdagverblijf.

Wat zijn je taken?
Gedurende 15 weken één uur per week voorlezen bij de kinderen thuis; uitzoeken van de materialen voor Taalvisite bij de dichtstbijzijnde Bibliotheek.

Wat vragen we van jou?
Goede Nederlandse spreekvaardigheid; affiniteit met kinderen en taal; plezier hebben in het (voor)lezen uit kinderboeken.

Wat bieden wij?
Een praktische training voor Taalvisite. Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG-Verklaring) is vereist. Onkosten voor de aanvraag worden vergoed.

Aanmelden of meer informatie?
Stuur een mailtje naar José van Waaijen: j.van.waaijen@bibliotheekavv.nl.

Artikel uit Algemeen Dagblad 5 december 2017