Vrijwilliger Taalvisite

Taalachterstand kan een groot probleem zijn voor de ontwikkeling van een leerling. Hoe los je dat als leerkracht op met een overvol lesprogramma, een hoge werkdruk, te weinig mensen die Remedial Teaching kunnen geven en alle administratie?

"Ik was net als leerkracht van een basisschool met pensioen gegaan toen ik van Taalvisite hoorde. Ik werd meteen enthousiast. Ik had nu eindelijk tijd en ruimte om me in te gaan zetten voor deze taalzwakke kinderen.

Het bijzondere van dit project is dat je 15 weken intensief met het kind bezig bent: (voor)lezen, spelletjes spelen, liedjes zingen, gesprekken voeren. Daarnaast begeleid je ook de ouders om meer met hun kind te gaan lezen en praten.

En met een enkel e-mailbericht laat ik als vrijwilliger de leerkracht van het kind weten dat er in het gezin Taalvisite wordt aangeboden. Het enige wat de leerkracht aan administratie heeft, is een aantekening plaatsen over de geboden thuishulp. Met een minimum aan tijd van de leerkracht,  wordt de leerling eenmaal in de week intensief een uur lang geholpen met taal. Ik hoop dat alle basisscholen mee gaan werken aan dit unieke project."

De missie van Taalvisite

De missie van Taalvisite is om de woordenschat en het begrijpend leesniveau van kinderen tussen 2 en 12 jaar met een taalachterstand, te vergroten. Ouders worden betrokken bij de taalontwikkeling van hun kind door hen ervan bewust te maken hoe belangrijk (voor)lezen hiervoor is. Bovenal is het doel het leesplezier van de kinderen te vergroten zodat zij gestimuleerd worden ook zelf meer te lezen.

 • Taalvisite is zowel voorlezen als leesbegeleiding. Het richt zich op het verkleinen van taalachterstand, het verhelpen van problemen met begrijpend lezen en op het vergroten van (voor)leesplezier bij de kinderen.
 • Taalvisite onderscheidt zich van de leesbegeleiding op school door het (voor)lezen thuis en binnen het gezin te stimuleren. Een zeer effectieve manier om lees- en taalachterstand terug te dringen en leesplezier te vergroten.
 • Het stimuleert ouders om actief deel te nemen.
 • Het stimuleert om binnen het gezin een (voor)leescultuur te ontwikkelen; broertjes/zusjes mogen meedoen mits niet storend en voldoende gemotiveerd. Het kind gaat zelf meer lezen samen met de ouders.
 • Ouders nemen aan het einde van de periode het voorlezen of het samen lezen over van de vrijwilliger.
  Het is niet vrijblijvend, ouders tekenen voor deelname.
 • Ouders worden gestimuleerd om samen met hun kind naar de Bibliotheek te gaan.
 • Bij vermoeden van taalachterstand bij de ouders kan hen de mogelijkheid geboden worden van een taalcoach via Taalpunt.
  Aanmelding gebeurt via de school van het kind.

Vrijwilligers
Het Project Taalvisite wordt gecoördineerd door een vaste medewerker van de Bibliotheek. De uitvoer van het project wordt gedaan door vrijwilligers. Als vrijwilliger wordt je gekoppeld aan een gezin. Gedurende 15 weken kom je bij het gezin thuis en ga je voorlezen en/of andere taalspelletjes doen, met het kind en de ouders. Uiteraard ga je ook een keer met het gezin bij de Bibliotheek langs om ze kennis te laten maken en het kind gratis lid te maken. Vanuit de Bibliotheek kunnen ook materialen geleend worden om bij het gezin thuis mee aan de slag te gaan.

Word jij ook enthousiast van dit verhaal? Kijk hier voor de huidige vacatures