de Bibliotheek op school

De Bibliotheek op school is een landelijk concept voor het primair onderwijs, waarin bibliotheken en scholen structureel samenwerken aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen. Doel is kinderen te stimuleren om meer te lezen, op school en thuis.

Wat biedt de Bibliotheek op school?
• Lees- en mediaplan - voor het vastleggen van visie, doelen, actieplan en jaarprogramma.
• Monitor - voor het jaarlijks meten en vergelijken van leesattitude, leesniveau en leengedrag van de leerlingen en het leesklimaat, leesbeleid en de mediawijsheid in de school.
• Collectie – door het klassikaal lenen in een vestiging, het inrichten van een fysieke schoolbibliotheek, eventueel aangevuld met het reserveren van boeken.
• Lezen - door dagelijks en op inspirerende wijze aandacht te besteden aan vrij lezen, voorlezen, praten over boeken en lezen thuis.
• Expertise - via een deskundige leesconsulent vanuit de Bibliotheek en door scholing van een eigen leerkracht tot leescoördinator.
 

Bovenstaande onderdelen kunt u ook los afnemen:
• eenmalig meedoen met de monitor om te weten waar uw school staat
• klassikaal lenen voor een of meerdere klassen
• de cursus Open Boek voor leerkrachten
• de leesconsulent per uur inhuren

Heeft u interesse in de Bibliotheek op school
Stuur een mail naar Team Educatie dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.