Taalvisite

De Bibliotheek speelt een belangrijke rol bij het bevorderen van leesplezier en leesbevordering. De Bibliotheek biedt ondersteuning aan ouders, organisaties, scholen en voorschoolse instellingen op het gebied van lezen en voorlezen. Hierbij is er speciaal aandacht voor leesbevordering en het bestrijden van achterstanden. Hiermee stimuleren we kennis, informatie en het bewustzijn van kinderen en dragen we bij aan de toekomstige zelfredzame en participerende inwoner.

Lezen is leuk en je steekt er nog wat van op!
De bedoeling van Taalvisite is om de woordenschat en het begrijpend leesniveau van kinderen tussen 2 - 12 jaar met een taalachterstand, te vergroten. Ouders worden actief betrokken bij de leesontwikkeling van hun kind, door hen ervan bewust te maken hoe belangrijk lezen hiervoor is. Belangrijkste doel is om het leesplezier voor de kinderen te vergroten zodat zij gestimuleerd worden ook zelf meer te lezen.

Werkwijze Taalvisite
Taalvisite vindt plaats gedurende vijftien aaneensluitende weken (met uitzondering van schoolvakanties) op een vaste dag en vast tijdstip bij het gezin thuis. De leerkrachten selecteren de gezinnen en melden deze aan. Een zorgvuldige selectie is noodzakelijk voor het slagen van Taalvisite. De contactpersoon van de school weet wie van de kinderen baat heeft bij deelname aan het project.  

Wilt u een leerling aanmelden voor Taalvisite?
Vul dit formulier in, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.