Dorpskamer Het Raakvlak Activiteitenrooster

Dorpskamer Het Raakvlak in de Bibliotheek Mijdrecht is een ontmoetingsplek voor iedereen, een plek met vrije inloop voor ouderen, werkzoekenden of jonge moeders. De samenwerking bestaat uit vijf verschillende partijen. Waar mogelijk wordt deze samenwerking nog verder uitgebreid.

Maandag Wat Wie Bijzonderheden
Elke 3e maandag van de maand 10.00 - 12.00 uur Walk & Talk netwerkbijeenkomst voor werkzoekenden de Bibliotheek met samenwerkingspartners
14.00 - 15.00 uur Computer Inloop Spreekuur SeniorWeb
12.00 - 18.00 uur de Bibliotheek Mijdrecht geopend
Dinsdag
9.00 - 16.00 uur Dagactiviteiten Careyn
12.00 - 18.00 uur de Bibliotheek Mijdrecht geopend
Woensdag
14.00 - 15.00 uur Computer Inloop Spreekuur SeniorWeb
12.00 - 18.00 uur de Bibliotheek Mijdrecht geopend
Donderdag
9.00 - 16.00 uuur Dagactiviteiten Careyn
14.00 - 16.00 uur Breicafé, laatste donderdag v/d maand de Bibliotheek
19.00 - 20.30 uur Taalkamer Taalhuis In de zomervakantie is er geen Taalkamer
12.00 - 18.00 uur de Bibliotheek Mijdrecht geopend
Vrijdag
10.00 - 11.30 uur Mama Lokaal Ouders Lokaal
12.00 - 18.00 uur de Bibliotheek Mijdrecht geopend
Zaterdag
11.00 - 16.00 uur de Bibliotheek Mijdrecht geopend
Doorlopend
tijdens openingstijden de Bibliotheek Wisselende foto-expositie Fotoworkshop De Ronde Venen