Vrijwilligers

Deze pagina is nog in opbouw

Lees hier vast de verhalen van een aantal vrijwlligers in onze Bibliotheek.

Vrijwilliger Klik & Tik

Bij Klik & Tik help ik mensen op weg met de computer en de digitale wereld door tijdens de cursus vragen te beantwoorden en ondersteuning te bieden. Het doet me goed om deze mensen na de cursus met een certificaat te zien vertrekken en hopelijk is hun interesse dan gewekt om meer hiermee te gaan doen zodat het makkelijker wordt met de digitale wereld te werken en ze zich beter thuis kunnen voelen.

Lees hier het hele verhaal

Vrijwilliger Taalvisite

Omgaan met kinderen vind ik een van de leuke kanten van het werken in de Bibliotheek. Toen ik een oproep zag voor vrijwilliger taalvisite wist ik meteen; dat is wat voor mij. Voorlezen, een spelletje, samen praten, daarna afsluiten met een gedichtje. De 15 weken vlogen om en de ouders zagen hoe leuk de meisjes het vonden en gingen zelf meer voorlezen.

Lees hier het hele verhaal

Voorleesvrijwilliger

Ik ben zelf tot een jaar of twaalf, dertien voorgelezen door diverse mensen. Mijn moeder (echt een ras voorlezer), bibliothecarissen, meesters en leerkrachten en ik heb daardoor veel geleerd. Nu lees ik zelf voor in de Bibliotheek, op woensdagmiddag. Het begon voor kinderen die wilden luisteren naar een verhaaltje. Maar al snel groeide het uit tot vraag en aanbod. Ook ouders werden enthousiast en kwamen steeds meer aanzetten om te luisteren naar een verhaaltje met hun kinderen.

Lees hier het hele verhaal

Taalvrijwilliger

In Nederland heeft 1 op de 9 mensen moeite met lezen, schrijven of spreken. De Bibliotheek heeft daarom samen met lokale partners een Taalhuis opgericht. Via het Taalhuis worden mensen geholpen die hun Nederlandse taal willen verbeteren. In de meeste gevallen oefenen de deelnemers samen met een Taalvrijwilliger. Als Taalvrijwilliger kun je het verschil maken in iemands leven.

Vrijwilliger gastheer / gastvrouw

Vrijwilligerswerk in de Bibliotheek geeft me erg veel voldoening; ik kan anderen echt helpen verder te komen. Om die reden alleen al zou ik anderen aan willen raden vrijwilligerswerk te gaan doen. Daarnaast is het een uitstekende manier om in contact te blijven met de maatschappij en de medemens.