2022/1 – Tieners in de bieb

Een onderzoek onder tieners om inzicht te krijgen in hoe tieners die de Bibliotheek bezoeken/lid zijn kunt (blijven) binden. En om inzicht te krijgen in hoe je relevant kunt worden voor tieners die de bibliotheek niet bezoeken. Er hebben 440 tieners meegedaan aan dit landelijk onderzoek.

Tieners in de bieb

Tieners die de bieb bezoeken, zijn over het algemeen positief over de bibliotheek en voelen zich hier thuis. Zij bezoeken de bieb vooral voor het lenen van boeken en het maken van huiswerk. Een uitbreiding van het aanbod, meer studeerplekken en activiteiten gericht op jongeren kan bezoekers vaker naar de bieb krijgen.

Wat doen tieners in de bieb?
Tieners die de bieb bezoeken, doen dit voornamelijk voor het lenen van boeken (68%). Het maken van huiswerk (44%) en het lezen van kranten, tijdschriften of boeken (37%). Activiteiten zoals een lezing of cursus worden door tieners nagenoeg niet bezocht in de bieb.

Welk beeld hebben tieners van de bieb?
Bieb-bezoekers associëren de bieb met een fijne, leuke, rustige en stille plek. Maar ook het woord saai wordt een aantal keer genoemd.
Acht op de tien tieners voelen zich thuis in de bieb en vinden dat de bieb er is voor jongeren zoals zij. Dit laatste wordt wel meer gevoeld door jongere bezoekers dan oudere bezoekers (17-jarigen).

Hoe waarderen tieners het aanbod in de bieb?
Bezoekers zijn over het algemeen redelijk tevreden over het aanbod en waarderen dit met een 7,7. Wel geven drie op de tien aan dat de bieb nu onvoldoende biedt voor jongeren.

Tieners die de bieb niet bezoeken

Tieners die de bieb niet bezoeken, vinden vaker dat de bieb nu nog onvoldoende voor ze biedt. Zij zouden de bieb eerder bezoeken voor activiteiten dan voor het lenen van boeken. Een breder aanbod van boeken en een gezelligere inrichting met voldoende chill- en studeerplekken kan hier verandering in brengen.

Welk beeld hebben niet-bezoekers van de bieb?

Ten opzichte van bezoekers associëren niet-bezoekers de bieb vaker met kernwoorden als ‘ouderen’, ‘saai’ en ‘stil’. Ook de beelden die geassocieerd worden met de bieb zijn vaak van oudere mensen. Bovendien is de associatie van niet-bezoekers met de bieb vooral gelinkt aan boeken. Activiteiten en de rustige plek om huiswerk te maken, komt hier niet zo terug

Waarom bezoeken tieners de bieb niet?
Circa vier op de tien tieners die de bieb niet bezoeken, vinden dat de bieb er nu nog niet voldoende is voor jongeren en ook onvoldoende biedt voor deze doelgroep.
Een deel van de niet-bezoekers geeft aan überhaupt niet zoveel te lezen. De groep die wel leest, denkt dat de bieb niet de boeken van hun gading heeft of koopt liever de boeken dan te lenen bij de bieb. Ook zegt een deel de voorkeur te hebben om online informatie op te zoeken en te lezen.