2022/2 – Bezoekers van de Bibliotheek

De bibliotheek richt zich steeds meer op andere doelgroepen, naast haar leden. Een van deze doelgroepen zijn de bezoekers van de bibliotheek die zelf geen lid zijn. Zij bezoeken de bibliotheek bijvoorbeeld voor activiteiten, om er te studeren of om er met hun kinderen boeken te lenen. Wie zijn deze bezoekers, wat vinden zij van de bibliotheek, en welke behoeftes hebben zij?

Het onderzoek is uitgevoerd onder mensen van 16 jaar en ouder die zelf geen lid zijn van de bibliotheek, maar deze wel hebben bezocht in de afgelopen 12 maanden. In het onderzoek komt het bezoekgedrag aan de orde, de beoordeling van de bibliotheek, wensen van de bezoekers en de bekendheid en het gebruik van diensten en activiteiten van de bibliotheek. Ruim 1800 mensen hebben meegewerkt aan dit onderzoek. 

Bezoekers

Wanneer bezoekers gevraagd wordt wat de reden is dat zij geen lid zijn van de bibliotheek, dan blijkt net als in 2021 dat zij het lidmaatschap vooral associëren met het lenen en lezen van (papieren) boeken. De belangrijkste reden om geen lid van de bibliotheek te zijn is ook in 2022 nog steeds dat zij te weinig lezen. Een andere veelgenoemde reden is dat bezoekers meeliften op het abonnement van iemand anders, veelal een ander gezinslid. Ook geven bezoekers regelmatig aan dat de collectie niet aansluit op hun leesbehoefte, dat zij de boeken die ze willen lezen liever zelf kopen, dat ze uitsluitend e-books lezen of dat ze als bezoeker in de bibliotheek komen omdat ze hun kind(eren) ermee naartoe nemen. Met enige regelmaat worden ook de kosten van een lidmaatschap genoemd; voor sommige bezoekers is dat simpelweg te kostbaar: “Zodra het voor senioren net zo goedkoop wordt als voor kinderen, dan ben ik de eerste die weer lid word. Nu is het voor mijn man en mij te duur!”.

Bibliotheekbezoek

Vier op de tien bezoekers kwamen in de afgelopen 12 maanden naar de bibliotheek om boeken te lenen: voor zichzelf op de pas van iemand anders (veelal een ander gezinslid), of voor iemand anders. We zien bijvoorbeeld regelmatig terugkomen dat ouders de bibliotheek met hun kind(eren) bezoeken om boeken uit te zoeken en te lenen. Daarnaast maken veel bezoekers ook gebruik van de verblijfsfunctie van de bibliotheek, vooral om er ter plekke kranten of tijdschriften te lezen of even rustig te zitten. Een op de zeven bezoekers kwam om er te werken of te studeren, een informatiepunt te bezoeken of om in de bibliotheek te kopiëren, scannen of printen. Ruim een op de tien bezoekers kwam langs om iets te drinken of eten, deel te nemen aan een activiteit, even een praatje te maken en onder de mensen te zijn of om er gebruik te maken van het internet.

Beoordeling Bibliotheek

Twee derde van de bezoekers geeft de bibliotheek een score van 8 of hoger. Bezoekers zijn positief over de bibliotheek door de prettige plek, de gezellige sfeer, het ruime aanbod aan boeken, de aanwezige voorzieningen en de vriendelijke en behulpzame medewerkers. Ook zaken als de rust die de bibliotheek biedt, het activiteitenaanbod, de horecavoorzieningen en de goede, uitgebreide service worden regelmatig genoemd.
“Er is echt van alles. Super mooi en schoon en er worden veel activiteiten georganiseerd. Ook ben ik al een paar keer heel goed geholpen.”
“Het is er gezellig, ik vind altijd leuke boeken voor mijn kinderen, en er werkt behulpzaam en vriendelijk personeel.”
“Het is hier altijd gezellig en er is altijd wel iemand om een praatje mee te maken. Verder zit ik er ook vaak om te werken. Het is lekker rustig, geen storende geluiden.”

Bezoekers zijn het meest te spreken over de medewerkers van de bibliotheek: ruim driekwart van de bezoekers beoordeelt de bibliotheekmedewerkers als (zeer) goed. Ook de leestafel, de collectie en de zitplekken worden door zeven op de tien bezoekers positief gewaardeerd. Circa twee derde is ook goed te spreken over de praktische zaken, de openingstijden en de werk- en studieplekken. Zes op de tien bezoekers zijn tevreden over het activiteitenaanbod van hun bibliotheek. De horecavoorzieningen worden het minst goed beoordeeld.

Interesse

Drie van de tien bezoekers hebben belangstelling voor cursussen en workshops in de bibliotheek. Voor informatieve bijeenkomsten heeft een kwart van de bezoekers belangstelling. Circa een op de vijf heeft interesse in de werk- en studeerplekken in de bibliotheek, boekpresentaties en lezingen van schrijvers en tentoonstellingen.

Informatie

Bezoekers raadplegen vooral de website van de bibliotheek, aankondigingen in de bibliotheek zelf en berichten in lokale media om erachter te komen wat er allemaal in de bibliotheek te doen is. Een op de vijf maakt gebruik van social media of vrienden en bekenden om zich te informeren. De nieuwsbrief wordt door circa een op de zeven geraadpleegd. Bijna een kwart (23%) weet niet wat er allemaal te doen is in de bibliotheek.