Taalvisite

Taalvisite richt zich op het verkleinen van taalachterstand bij kinderen tussen de 2 en 12 jaar. Taalvisitevrijwilligers gaan 15 keer een uur bij een gezin 'op visite'. Zij lezen de kinderen voor en doen allerlei taalactiviteiten.

Lezen is leuk en je steekt er nog wat van op!

De bedoeling van Taalvisite is om de woordenschat en het begrijpend leesniveau van kinderen tussen 2 en 12 jaar met een taalachterstand, te vergroten. Ouders worden actief betrokken bij de leesontwikkeling van hun kind, door hen ervan bewust te maken hoe belangrijk lezen is. Het leesplezier vergroten staat voorop zodat de kinderen gestimuleerd worden ook zelf meer te lezen.

Werkwijze Taalvisite
Taalvisite vindt plaats gedurende vijftien (bij voorkeur) aaneensluitende weken op een vaste dag en vast tijdstip bij het gezin thuis. Scholen en peuteropvang selecteren de gezinnen en melden deze aan. Een zorgvuldige selectie is noodzakelijk voor het slagen van Taalvisite. De contactpersoon van de school of de peuteropvang weet wie van de kinderen baat heeft bij deelname aan het project.

Kijk hier wat Taalvisite inhoudt

Taalvisite-vrijwilliger Carla op bezoek bij een gezin.

Vrijwilliger worden?

Wil jij Taalvisite-vrijwilliger worden?

Kijk hier voor meer informatie en aanmelden

Een kind aanmelden?

Wil je een leerling aanmelden voor Taalvisite? Vul dan het formulier in, wij nemen zo snel mogelijk contact op.

Formulier voor aanmelden Taalvisite