Oud geleerd is jong gedaan

Informatie voor consultatiebureaus en jeugdgezondheidszorg
Op deze pagina vind je achtergrondinformatie over het project
Oud geleerd is jong gedaan.

Taalontwikkeling

Ouders hebben een grote rol in de taalontwikkeling van hun kind. Opgroeien in een taalarm gezin betekent dat een kind minder taal krijgt aangeboden. Taalachterstand bij de ouders betekent een grotere kans voor een kind om ook laaggeletterd te worden. Door ouders zo vroeg mogelijk te helpen bij het verbeteren van taalvaardigheid voorkom je taalachterstand bij hun kinderen.

Bibliotheek, GGD en de gemeente Stichtse Vecht hebben in 2018 besloten om samen te onderzoeken hoe we laagtaalvaardige ouders beter kunnen bereiken en helpen. Dit onderzoek is gedaan in samenwerking met onderzoeksbureau Lost Lemon. Het onderzoek is gefinancierd dankzij een subsidie van Tel mee met Taal.

Uitgangspunten:

  • Het bereiken van laaggeletterde ouders, met name Nederlandstalige, is moeilijk.
  • Het Consultatiebureau is een belangrijke en ook kansrijke vindplaats.
  • Medewerkers van het Consultatiebureau vinden het moeilijk ouders met taalachterstand te herkennen en door te verwijzen naar passend aanbod.
  • Jonge ouders zijn gemotiveerd. Zij willen het beste voor hun kind.
  • Wat vinden de ouders zelf: Wat zijn hun vragen; wat vinden zij belangrijk voor de opvoeding van hun kind. Wat is hun motivatie om hun taal te verbeteren.

Resultaat

Tijdens het onderzoek is met 109 ouders gesproken. 26 ouders zijn aangemeld bij de Bibliotheek voor taalles.

  • De partners hebben meer inzicht in hoe de ouders geholpen kunnen en willen worden bij de opvoeding en bij het verbeteren van hun vaardigheden.
  • Door goede samenwerking kunnen we meer bereiken en het aanbod versterken.
  • Er is een e-learning ontwikkeld voor medewerkers van het Consultatiebureau. Deze wordt gebruikt als uitgangspunt bij het bespreken van de gezamenlijke aanpak.

“Als je de kinderen wilt helpen, moet je bij de ouders beginnen. Zij moeten aan de slag met je adviezen”


Praatplaat

Een praatplaat is een handig hulpmiddel voor gesprekken met mensen die niet zo taalvaardig zijn. Het brengt ze op ideeën bij het bedenken welke vragen ze kunnen stellen.

Laaggeletterden
• Hebben vaak meer moeite hebben met het ordenen van informatie.
• Formuleren hun vragen vaak anders dan professionals.
• Hebben soms moeite met het inschatten van de context waarin ze een vraag kunnen stellen.

Verhaal van Linda


Meer informatie?

Neem contact op met Hanneke Paul, projectleider Sociaal Domein: h.paul@bibliotheekavv.nl