2021/3 – Ledenonderzoek

Dit onderzoek richtte zich op het gebruik, de beoordeling en de wensen van leden ten aanzien van de Bibliotheek. Aan dit onderzoek hebben 265 leden meegedaan.

Leden zijn positief over hun bibliotheek. De waardering is ook duidelijk hoger dan in 2020. Leden waarderen hun vestiging vooral om het goede aanbod van boeken, de prettige sfeer en het vriendelijke personeel. Over de medewerkers is men van alle voorgelegde aspecten veruit het meest tevreden. Het lenen van boeken is de belangrijkste bezoekreden, al maakt een kwart van de leden ook gebruik van de verblijfsfunctie door er kranten en tijdschriften te lezen en, zij het in mindere mate, een praatje te maken en onder de mensen te zijn.

Lidmaatschap

De leden zijn zeer tevreden over het abonnement van de Bibliotheek AVV, zei het wel wat minder dan gemiddeld in het totale BiebPanel. Het meest tevreden is men over de prijs en de hoeveelheid te lenen materialen. Het gratis kunnen reserveren is voor de leden het belangrijkste aspect van het abonnement, gevolgd door de prijs van het abonnement. Het small/medium/large abonnement is de meest aantrekkelijke abonnementsvorm. Ook het boetevrije abonnement, familieabonnement en de strippenkaartzijn voor ongeveer een kwart interessant.

Bekendheid diensten & activiteiten

Verlengen, reserveren, de inleverattentie en het uitlenen van e-books zijn de bekendste diensten. Qua activiteiten zijn kinderactiviteiten, Taalhuis en hulp bij invullen van formulieren het bekendst. E-books, boekpresentaties & lezingen van schrijvers en cursussen & workshops zijn het meest interessant voor leden. Een kwart van de leden bezoekt weleens activiteiten in de bibliotheek. Redenen om dit niet vaker te doen, zijn gebrek aan interesse en tijdgebrek. Informatie over de bibliotheek verkrijgt men vooral via de nieuwsbrief.

Maatschappelijke waarde

Leden zien een grote maatschappelijke waarde van de bibliotheek. De waarde voor hun eigen leven bestaat vooral uit kennis uitbreiden, geld besparen en afstand nemen van stress. Eén op de vijf van de laagopgeleiden, alleenstaanden en 75-plussers voelt zich bovendien minder eenzaam door de bibliotheek.
De grote waarde van de bibliotheek voor de maatschappij zien leden in de laagdrempeligheid, de bibliotheek is belangrijk voor iedereen. Ruim negen van de tien leden denken dat de bibliotheek kennis ook toegankelijk maakt voor mensen met minder geld en hun dorp/stad aantrekkelijker maakt.

Bekijk hier de infografic van het onderzoek