Samenwerkingspartners

De Bibliotheek werkt veel samen met maatschappelijke en culturele instanties in de Gemeente De Ronde Venen en de Gemeente Stichtse Vecht. Hieronder vindt u de partners met wie wij een structurele samenwerking hebben.

Dorpskamer Het Raakvlak

Dorpskamer Het Raakvlak in de Bibliotheek Mijdrecht is een gezamenlijke huiskamer voor iedereen. Van maandag tot en met zaterdag worden hier activiteiten georganiseerd. Overdag een plek met vrije inloop voor ouderen, werkzoekenden of jonge moeders, ’s avonds een ontmoetingsplek voor mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische kwetsbaarheid. Iedereen is welkom en draagt zijn steentje bij op zijn of haar niveau. 

Dorpskamer Het Raakvlak is een samenwerking tussen verschillende partijen: Zideris, Kwintes, Careyn, Tympaan-De Baat, SeniorWeb en de Bibliotheek. 

Het activiteitenrooster vindt u hier.
 

Gemeente De Ronde Venen

Samen met gemeente De Ronde Venen werkt de Bibliotheek aan de bibliotheekvoorziening in de gemeente. Verder is de Bibliotheek partner in de Ontwikkeltafel in De Ronde Venen, waarin met diverse organisaties samengewerkt wordt aan de Maatschappelijke agenda.
Website: www.derondevenen.nl

Gemeente Stichtse Vecht

Samen met gemeente Stichtse Vecht werkt de Bibliotheek aan de bibliotheekvoorziening in de gemeente. Verder is de Bibliotheek partner in het samenwerkingsverband in Stichtse Vecht waarin gewerkt wordt aan maatschappelijke vraagstukken.
Website: www.stichtsevecht.nl
 

Tympaan-De Baat

Tympaan-De Baat is de welzijnsorganisatie voor De Ronde Venen met diverse welzijnsdiensten - waaronder de Servicepunten. De Bibliotheek en Tympaan-De Baat bieden eens in de zes weken de PlusBus naar de Bibliotheek en werken samen ten aanzien van de aanpak laaggeletterdheid.  
Website: www.tympaan-debaat.nl
 

MOmenz

MOmenz is de welzijnsorganisatie van Stichtse Vecht met diverse welzijnsdiensten en –activiteiten. De Bibliotheek en MOmenz bieden gezamenlijk diverse workshops aan op gebied van computers/tablets en vrijwilligersbank. En ze werken samen ten aanzien van de aanpak laaggeletterdheid.
Website: www.momenz.nl

SeniorWeb Breukelen en SeniorWeb Maarssen

SeniorWeb Breukelen en SeniorWeb Maarssen (Stichtse Vecht Computer Café - SCC) en de Bibliotheek bieden samen cursussen en digitale vragenuren in de Bibliotheken Breukelen, Maarssendorp en Maarssenbroek.
Aanbod is te vinden op: www.bibliotheekavv.nl/oefenen-met-computer

SeniorWeb De Ronde Venen

SeniorWeb DRV houdt zich bezig om 50-plussers wegwijs te maken in de digitale wereld, waar de computer steeds centraler is komen te staan.
Seniorweb verzorgt diverse tabletcafé’s en inloopspreekuren in de Bibliotheek.
Website: www.seniorwebderondevenen.nl
 

Stichting Lezen & Schrijven

Stichting Lezen & Schrijven zorgt er samen met haar partners voor dat zoveel mogelijk mensen in Nederland kunnen lezen, schrijven, rekenen en digitaal vaardig zijn. Voor de Bibliotheek zijn zij een samenwerkingspartner als het gaat om lesmateriaal voor de taalcoaches, cursussen en trainingen. Daarnaast bieden ze praktische ondersteuning bij het agenderen van laaggeletterdheid.
Website: www.lezenenschrijven.nl
 

Het Begint met Taal

De Bibliotheek is lid van Het Begint met Taal, de landelijke koepelorganisatie voor vrijwillige taalcoaching aan anderstaligen. De ondersteuning van Het Begint met Taal bestaat onder andere uit scholing van taalcoaches, deskundigheidsbevordering voor de vrijwilligerscoördinatoren en aanbod van lesmaterialen zoals de methode Spreektaal.
Website: www.hetbegintmettaal.nl
 

Ouders Lokaal

Ouders Lokaal is een platform voor en door ouders en is er op gericht om ouders/opvoeders via leuke activiteiten met elkaar in verbinding te brengen, zoals Mama Lokaal en workshops voor ouders. Tevens wordt er samengewerkt rondom MamaTaalLokaal, een ontmoetingsplaats voor anderstalige ouders.
Website Ouders Lokaal DRV: derondevenen.ouderslokaal.nl
Website Ouders Lokaal SV: stichtsevecht.ouderslokaal.nl

Kom Erbij Stichtse Vecht

https://www.welzijnstichtsevecht.nl/kom-erbij-stichtse-vecht

Kom Erbij is er in Breukelen, Loenen, Maarssenbroek en Maarssendorp en geeft ieder kwartaal een overzicht van activiteiten voor jong en oud in de regio. Variërend van sportactiviteiten tot samen koffie drinken of een spelletje doen. Kom Erbij is een samenwerkingsverband tussen een groot aantal instanties in Stichtse Vecht.
Website: www.welzijnstichtsevecht.nl/kom-erbij-stichtse-vecht

Gilde De Ronde Venen

De Bibliotheek werkt binnen het Taalhuis De Ronde Venen samen met het Gilde De Ronde Venen. Gilde Samenspraak richt zich vooral op het verbeteren van de spreekvaardigheid van anderstalige inwoners. De vrijwillige taalcoaches spreken meestal één keer per week af met hun maatje om samen te oefenen met het beter leren spreken van de Nederlandse taal.
Website: gildedrv.nl
 

Kwadraad

Maatschappelijk werk Kwadraat en de Bibliotheek werken samen op het gebied van hulp aan inwoners die beter willen leren lezen en schrijven of leren omgaan met de computer.
Website: www.kwadraad.nl

 

GGD regio Utrecht

De samenwerking met GGD richt zich met name op het Consultatiebureau. Via onder meer BoekStart worden ouders gestimuleerd om zo vroeg mogelijk te beginnen met voorlezen.
Website: www.ggdru.nl
 

Stichting Duurzame Vecht

Duurzame Vecht stimuleert en motiveert inwoners ván en organisaties ín de gemeente Stichtse Vecht om duurzamer te zijn en te worden. Samen met de Bibliotheek Breukelen organiseert Stichting Duurzame Vecht spreekuren in de Bibliotheek. 
Website: duurzamevecht.nl