Dankzij Taalvisite leert Rayan beter lezen

Gepubliceerd op: 21 augustus 2023 10:00

Steeds meer kinderen en jongeren in Nederland hebben moeite met lezen en schrijven. Hierdoor kunnen ze minder goed meekomen op school. Het is daarom belangrijk dat kinderen al vroeg goed leren lezen en schrijven. Als kinderen veel lezen en veel voorgelezen worden, gaan ze lezen ook leuker vinden en gaan ze vanzelf ook meer lezen.

De ouders van Rayan vertellen:

De juf van Rayan vertelde ons dat Rayan het moeilijk vindt om te leren lezen. We zijn een paar jaar geleden naar Nederland gekomen. Thuis praten we Arabisch, op school en met vriendjes praat hij Nederlands. Het praten gaat wel goed, maar lezen en schrijven vindt hij erg moeilijk. De juf heeft hem daarom aangemeld voor Taalvisite bij de Bibliotheek.
Nu komt Joke een keer per week bij ons langs. Rayan vindt het fijn als Joke spelletjes met hem doet. Ook leest Joke voor en ze praten samen over wat Rayan op school heeft gedaan. En Joke helpt ons ook hoe wij Rayan kunnen helpen met lezen en schrijven.

Taalvisite biedt hulp

Taalvisite biedt hulp aan kinderen die lezen en schrijven moeilijk vinden.
Joke is Taalvisite-vrijwilliger en vertelt enthousiast over haar werk: Ik vind met taal bezig zijn heel leuk. Ik heb Nederlands gestudeerd, maar in mijn werk doe ik er weinig mee. Daarom dacht ik, ik ga kijken of Taalvisite iets voor mij is.
Zo kwam ik bij Rayan en zijn gezin. Ze zijn vijf jaar geleden uit Syrië gevlucht. Rayan zit nu in groep 4 en spreekt al goed Nederlands, lezen gaat nog moeizaam. Vooral spelletjes doen vindt hij leuk. Bijvoorbeeld memory, dan noemt hij steeds het Nederlandse woord van het plaatje, maar vertelt mij ook wat het Arabische woord is. Zo leer ik er ook nog wat van.
Lezen vindt Rayan wat minder leuk. Ik denk dat dat ook komt omdat veel Nederlandse kinderboeken niet zo erg aansluiten bij hun leefwereld. Het dagelijks leven van een Syrisch gezin is echt anders dan van een Hollands gezin. Maar toen ik een keer een boekje meenam met Arabische sprookjes, vertaald in het Nederlands, vond Rayan dat wel heel grappig. En ook z’n vader vond dat erg leuk, een feest van herkenning voor hem.
Toch denk ik wel dat het samen lezen hem helpt. Ik zie wel dat het steeds een beetje beter gaat.
 

Taalvisite-vrijwilliger worden?

De vraag naar Taalvisite wordt elk jaar groter. Daarom zoekt de Bibliotheek AVV voor komend schooljaar nieuwe Taalvisite-vrijwilligers.
Als nieuwe Taalvisite-vrijwilliger krijg je een training van de Bibliotheek. Je leert hoe je kinderen (interactief) kunt voorlezen en wat voor andere taalactiviteiten je kunt doen met het kind en het gezin. Want ook de ouders worden betrokken bij de Taalvisite, zodat ze, als de Taalvisite is afgelopen, zelf hun kind beter kunnen helpen.
 

Meer over Taalvisite

Meer over Taalvisite-vrijwilliger