Nieuws

Resultaat 1 - 10 (van 26)

 • De Ronde Venen zet in op intensievere aanpak laaggeletterdheid

  4 juni 2018

  “We willen dat al onze inwoners zoveel mogelijk mee kunnen doen in onze samenleving. Dan helpt het enorm als je kunt lezen en schrijven.” Dat zei wethouder Alberta Schuurs afgelopen maandag 28 mei tijdens een speciaal georganiseerde bijeenkomst in de Bibliotheek Mijdrecht. Er waren bijna veertig deelnemers, waaronder experts die dagelijks met laaggeletterden werken, maar ook de ervaringsdeskundigen op het gebied van laaggeletterdheid: de laaggeletterden zelf.

  Bekijk details van De Ronde Venen zet in op intensievere aanpak laaggeletterdheid

 • Ons vernieuwde privacybeleid

  24 mei 2018

  De Bibliotheek AVV heeft haar privacybeleid aangepast. Vanaf 25 mei krijgt ook de Bibliotheek AVV te maken met de nieuwe privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ons privacybeleid is op die wet afgestemd

  Bekijk details van Ons vernieuwde privacybeleid

 • Wilt u ook meedoen aan een Zomer-leesclub?

  1 mei 2018

  De komende zomer kunt u meedoen aan een speciale Zomer-leesclub, bedoeld voor mensen die in juli en augustus niet op vakantie zijn. In een Zomer-leesclub lees je drie romans en je bespreekt ze aan de hand van leeswijzers met gespreksvragen. Senia, de landelijke organisatie van leesclubs, is initiatiefnemer van dit culturele zomer-evenement.

  Bekijk details van Wilt u ook meedoen aan een Zomer-leesclub?

 • Muziekweb voegt grote collectie wereldmuziek toe aan collectie

  30 april 2018

  Muziekweb heeft een grote collectie wereldmuziek aan haar collectie toegevoegd! Deze collectie is afkomstig van RASA, een muziekpodium in Utrecht waarvan in 2017 de subsidie is stopgezet. Zij presenteerden muziek en dans uit alle werelddelen in concerten, dansvoorstellingen en clubavonden.

  Bekijk details van Muziekweb voegt grote collectie wereldmuziek toe aan collectie

 • Ontdek je favoriete films op Filmbieb.nl

  27 april 2018

  Muziekweb presenteert een nieuwe site: filmbieb.nl. Bibliotheekleden kunnen via Filmbieb film-dvd’s lenen. Ook kan je via de site trailers bekijken en achtergrondinformatie vinden over de films en series.

  Bekijk details van Ontdek je favoriete films op Filmbieb.nl

 • Sponsoring laptops voor de Bibliotheek

  23 april 2018

  Sinds 1 januari werken SeniorWeb/Stichtse Vecht Computercafé en de Bibliotheek nauw met elkaar samen. De Bibliotheek Breukelen is nu een leercentrum van SeniorWeb, en de vrijwilligers van SeniorWeb (SCC) zijn vrijwilligers van de Bibliotheek. Deze samenwerking is mede mogelijk gemaakt met hulp van de gemeente Stichtse Vecht.

  Bekijk details van Sponsoring laptops voor de Bibliotheek

 • Stichtse Vecht biedt hulp bij laaggeletterdheid

  20 februari 2018

  Mensen die laaggeletterd zijn, hebben grote moeite met lezen, schrijven, en/of rekenen. Dat is hartstikke vervelend! Moeite met Nederlands kan komen door allerlei oorzaken. In Stichtse Vecht zijn er naar schatting 6.000 inwoners die hulp nodig hebben met de Nederlandse taal. In samenwerking tussen gemeente, de Bibliotheek, Stichting Welzijn Stichtse Vecht en partner LostLemon wordt laaggeletterdheid aangepakt. Er zijn mogelijkheden om vaardigheden te verbeteren.

  Bekijk details van Stichtse Vecht biedt hulp bij laaggeletterdheid

 • Maatschappelijke effectmeting

  31 januari 2018

  Uitgangspunt van de dienstverlening van Bibliotheek AVV is dat die aansluit bij de vraag en behoefte van de inwoners en het gemeentelijk beleid. Vier jaar naar de eerste maatschappelijke effectmeting heeft de Bibliotheek AVV in 2017 opnieuw onderzoek laten doen naar de maatschappelijke waarde van de Bibliotheek bij lokale (samenwerkings)partners, leden, niet-leden en bezoekers van de Bibliotheek. Dit onderzoek is uitgevoerd door BiblioConsult. Hierbij zijn vier aspecten onderzocht: lezen, informatievoorziening,...

  Bekijk details van Maatschappelijke effectmeting

 • Lid BiebPanel wint jaar lang gratis abonnement

  30 januari 2018

  De Bibliotheek is erg blij met de BiebPanel-leden. Met de uitkomsten van de onderzoeken krijgt de Bibliotheek een beter beeld van wat de klanten verwachten van de Bibliotheek en zo kan de Bibliotheek de dienstverlening verbeteren.

  Bekijk details van Lid BiebPanel wint jaar lang gratis abonnement

 • Aanbod Seniorweb in de Bibliotheken in Stichtse Vecht

  21 december 2017

  In november is de samenwerkingsovereenkomst Seniorweb - Bibliotheek AVV getekend. Vanaf 8 januari wordt deze samenwerking concreet ingevuld in de vorm van digitale vragenuren en een cursusaanbod.

  Bekijk details van Aanbod Seniorweb in de Bibliotheken in Stichtse Vecht