Oud geleerd is jong gedaan VVE

Informatie voor het basisonderwijs en voorschoolse en vroegschoolse educatie

E-learning basisonderwijs en voorschoolse educatie

Voorkomen van laaggeletterdheid bij kinderen begint bij hun ouders. Wat kun jij doen?

Bekijk hier de e-learning


Praatplaat

Een praatplaat is een handig hulpmiddel bij gesprekken met laagtaalvaardige ouders.
Het kan ze helpen bij het stellen van vragen.


Het leven van Lisa

Linda Kuipers had moeite met lezen


Meertaligheid

Wat je als pedagogisch medewerker moet weten over meertaligheid. 

Lees hier de flyer

Meertalig opgroeien


Meer informatie?

Stuur een mail naar Hanneke Paul